Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Afdæmpet jubel til den nye aftale om Serviceloven.

Midt i Handicaporganisationernes jubel over, at Socialministeren har måtte sluge flere kameler med den nye aftale om Serviceloven (under satspuljeforhandlingerne), er min jubel noget mere afdæmpet.

Det er fint at indføre 14 ugers opsættende virkning, når borgere klager i forbindelse med en række sager. Det samme er, at skrotte ambitionen om at indføre ’rådighedstimer’ for handicaphjælpere under den såkaldte BPA-ordning, forslag som er fejet helt af bordet.

Men når KL's formand Martin Damm (V) samtidig understreger, at reformen ikke løser kommunernes problemer med at styre socialområdet med "bedre muligheder for at foretage et fagligt, helhedsorienteret skøn af borgerens behov for hjælp” (Altinget d. 5. november 2016), er min frygt, at kommunerne i mangel på en favorabel lovgivning tyer til at bryde Serviceloven.

Jeg ser, at Favrskov kommune forsøger at nedbryde lovgivningen ved at lægge op til at tvangsflytte borgere med omfattende handicaps (de dyreste borgere) fra eget hjem (som bl.a. har en BPA-

hjælperordning) til botilbud eller plejehjem ud fra en status som såkaldt

"frikommune" for (som socialchefen udtaler), "at finde en balance mellem økonomi og borgernes ret til at bestemme selv”.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/kommune-de-dyreste-handicappede-skal-tvinges-hjemmefra.

Dette får mig til at tænke tilbage på 1950’erne, hvor handicappede hørte under Åndssvageforsorgen og havde en status lig 2-årige børn.

I 1990erne lukkede tværtimod mange institutioner for at fremme det gode liv og brugerindflydelsen.

Det er vel ikke meningen at dansk socialpolitik skal bombes tilbage til midten af forrige århundrede?

Jeg vil runde af med, at jeg er meget betænkelig over for, at reglerne for tildeling af handicapbiler ændres, således kommunerne bl.a. kan vente 8 i stedet for 6 år, inden borgeren kan afkræve et tilskud fra kommunen til udskiftning af en bil.

I Altinget.dk italesættes denne nyhed som en lempelse. Det må være kommunerne, som skal kunne nyde godt

af denne lempelse.

Jeg har selv oplevet, at de handicapbiler, som jeg har haft, ikke kunne holde over 6 år, herom må jeg formode, at det tidsmæssig skøn på 8 år er ud fra, at mange borgere ikke bruger deres handicapbiler så ofte.

Det er ærgerligt, at den laveste fællesnævner skal styre mulighederne for at få en bil, når der er borgere, der har et mere omfattende behov for at køre i deres handicapbil.

Dette er skrevet d. 5. november 2016.

Opdateret d. 22. november 2016.