Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Min nye Facebook gruppe - "Sæt fokus på debatten....."

Jeg har i forbindelse med "DET BATTER" ~ at sætte fokus..... og med min tilhørende professionelle Facebook side ved samme navn oprettet Facebook gruppen ”Sæt fokus på debatten…..”

Formålet med denne gruppe er, at medlemmerne på tværs af forskellige grupperinger i samfundet skal have mulighed for at debattere social -og sundhedspolitiske emner på et engageret og sagligt niveau. Således at debatternes budskaber kan være anvendelige i det videre arbejde inden for social -og sundhedsområdet, derfor har jeg valgt, at målgruppen skal være bred, som bl.a. gerne

skal spænde lige fra udsatte borgere og

pårørende til diverse faggrupper samt beslutningstagere inden for social -og sundhedsområdet.

Brandon Bourdages/shutterstock.com.

Jeg ser frem til mange medlemmer, således vi kan få skabt nogle konstruktive og spændende og relevante debatter.

Læs mere på min professionelle Facebook side:

https://www.facebook.com/DetBatterSocialpolitik/

Jeg ser frem til mange medlemmer, således vi kan få skabt nogle konstruktive og spændende og relevante debatter.

Læs mere på min professionelle Facebook side:

https://www.facebook.com/DetBatterSocialpolitik/

Læs, tilmeld dig, slå relevante opslag op inden for social -og sundhedsområdet og deltag i debatterne på min administrerende Facebook gruppe, "Sæt fokus på debatten.....":

https://www.facebook.com/groups/saet.fokus.paa.debatten/?source_id=247236089042164

Opdateret d. 5. februar 2018.