Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

”DET BATTER” ~ at sætte fokus….. på Health & Rehab Scandinavia i Bella Centret d. 15. til d. 17. maj 2018.

Jeg har været privilegeret at kunne promovere mit virke v/”DET BATTER” ~ at sætte fokus….. på Health & Rehab Scandinavia d. 15. til d. 17. maj 2018, da jeg har fået mulighed for at kunne dele stand med bruger- og handicaphjælperfirmaet ”Din hjælperordning” og ”Bruger & Hjælper Gruppen Syd- og Midtjylland”.

Det har været oprigtig rart, at atmosfæren i vores fælles stand har emmet af positivitet og engagement til at dagene på messen har skullet været en god oplevelse for alle.

Endvidere er jeg meget glad for at have mødt og talt med mange af de øvrige bruger og de øvrige medarbejdere i ”Din hjælperordning”, DHO – udover indehaverne af firmaet.

Yderligere er jeg meget glad for, at der har været så mange, som har vist interesse for ”DET BATTER” ~ at sætte fokus….., og derfor vil det naturligvis være glædeligt, at alle de gæster på messen, som har fået en brochure og har lyttet interesseret til, hvad mit arbejde omhandler og hvad jeg kan tilbyde, vil brede budskabet ud omkring dette, samt at der kan doneres et beløb enten via Mobile Pay eller bankoverførsel og at der også kan booke mig til at afholde debatoplæg og foredrag indenfor social -og sundhedspolitiske emner.

Således at jeg kan hjælpe flere af de svage borgere, da mit arbejde, som jeg udfører, er ulønnet, da den gruppe af borgere, som jeg yder bistand til, har oftest ikke økonomiske ressourcer til at honorere ydelsen.

Derudover har jeg holdt et oplæg på Health & Rehab Scandinavia messen, om EU's påvirkning af den danske socialpolitik, som jeg ser, er påvirket af Finanspagten.

Finanspagten har ikke i sig selv indvirkning på den danske velfærd, imidlertid har pagten indirekte og overordnet indvirkning på socialpolitikken i Danmark ved, at EU-kommissionen har henstillet danske politikere til at indføre budgetstyring ved at reformere forskellige ydelser, fordi vi har brugt for mange midler på det offentlige område: Bl.a. lønninger til offentlige ansatte, førtidspensioner, fleksjob, efterløn, dagpenge, BPA-hjælperordninger og hjælpemidler til borgere mm.

Som afrunding på dette oplæg vil jeg gerne sige tusind tak til indehaverne af ”Din hjælperordning” – DHO for, at de har sponsoreret den flotte og gode ”DET BATTER”-kage til mig og en stor tak for et åbent og varmt samarbejde og fællesskab på messen.

Opdateret d. 21. maj 2018.