Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Serviceloven.

Serviceloven, Lov om social service, er en videreførelse af den danske Bistandslov, der har været gældende fra 1976 og til 1998, hvor Serviceloven er trådt i kraft.

Lovens rammer for rådgivning og støtte har til formål at forebygge sociale problemer samt at tilbyde ydelser/hjælp til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer.

Serviceloven revideres som regel flere gange årligt.

I min optik er der en verden til forskel på betydningen af begreberne ”Bistandsloven” og ”Serviceloven”.

Min sondring af betydningen af disse begreber er:

  • At efter Bistandsbegrebet har myndighederne kunnet bevillige en decideret bistand/hjælp til social trængende borgere.

  • At efter Servicebegrebet kan myndighederne bevillige en serviceydelse, som kan gøre social udsatte borgeres hverdag lettere.

Altså at betydningen af begrebet ”Serviceloven” kan meget hurtig få en mislyd af forkælelse, hvorimod har betydningen af ”Bistandsloven” en klang af reel hjælp, således at de svageste borgere kan eksistere i deres hverdag.

Opdateret d. 20. november 2016.