Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Er det vedtaget lovforslag om tvangsadoption uden samtykke - til barnets bedste – eller til samfundsøkonomiens bedste…?

Baggrunden for min skepsis over for regeringens og andre partiers aftale omkring lovforslag om tvangsadoption uden samtykke L 121 er, at disse politikere spiller hasard med eksperternes og diverse interesseorganisationernes bekymringer angående retssikkerheden ved tvangsadoption uden samtykke, fordi regeringen og partierne har siddet disse eksperter og interesseorganisationer overhørigt – eller at de repræsentative politikere skjuler deres viden på området.

Holdningen hos en del politikere bunder vel også i, at aldrig at have haft reel erfaring med praksis på social- og sundhedsområdet ude i kommunerne.

Sagsbehandling og praksis på det sociologiske mikroniveau ude i en kommune ligger fjernt fra praksis på det akademiske makroniveau, som er visse politikeres eneste livserfaring og mulighed for at forholde sig til konsekvenserne af dette lovforslag.

Jeg har nævnt i mit tidligere debatindlæg omkring lovforslaget om tvangsadoption uden samtykke, at min bekymring bevæger sig hen imod, at de mange tvangsfjernelser i kommunerne alligevel er blevet en for bekostelig udfordring for vores samfund, dermed må området

reformeres endnu hårdere, hvor kommunerne får udvidet deres magtbeføjelser overfor udsatte børn og deres biologiske familie ved at ty til tvangsadoption – i stedet for at yde en mindre indgribende indsats for børnene og deres familie ved at gennemføre støtteforanstaltninger i hjemmet, som vil være bedre for børnene, forældrene og vores samfundsøkonomi på sigt.

Min bekymring omkring tvangsadoption uden samtykke L 121 har fået mig til udover at henvende mig til daværende Socialminister, Manu Sareen, at henvende mig til ordførerne Karina Adsbøl, Pernille Skipper og Trine Pertou Mach.

Efterfølgende er jeg blevet kontaktet - og inviteret til at overvære det åbne samrådsmøde d. 7. april 2015 vedrørende L 121, og efterfølgende har politikerne begyndt en samtale med mig, hvor de har vist interesse i at etablere et samarbejde med mig om sociale forhold - herunder videre opfølgning af det nu vedtaget lovforslag L 121.

(Se Folketingets TV med mødet i salen 21-04-2015 på http://www.ft.dk/webtv/video/20141/salen/80.aspx?as=1 ).

Ovenstående er en redigeret udgave af indlægget, som er skrevet d. 23. april 2015.

Opdateret d. 30. november 2016.