Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Svækker overenskomst BPA-brugernes rettighed til et selvstændigt liv?

Ny overenskomst på BPA området mellem Bruger – Hjælper Formidlingen og FOA, der træder i kraft d. 1. oktober 2015.

Jeg ser, at denne overenskomst har mange lighedspunkter med den eksisterende overenskomst mellem 3F og FOA og Dansk Industri eller Dansk Erhverv.

Jeg er meget enig i, at handicaphjælperne bør have ordnede løn –og arbejdsvilkår, imidlertid ser jeg, at udfordringen bliver lagt over på de BPA-brugere, der har ressourcer og som vil beholde rettigheden til eget liv og hjem.

Jeg ser, når en fagforening indgår en overenskomst med bl.a. LOBPA og Bruger –

Hjælper Formidlingen, som er to stærke leverandører af arbejdskraft til BPA-ordningerne, vil det blive fagforeningerne, som styrer brugernes private hjem og brugernes livsførelse og identitet.

Brugernes ret til personlig individualitet, selvstændighed og ytringsfrihed bør kunne bevares, da det ellers vil betyde, at brugerne i eget hjem institutionaliseres af bagdøren - en grå og harmoniseret/standardiseret institutionsverden forklædt som personlig borgerstyret assistance (BPA).

Jeg vil derfor debattere udfordringen omkring BPA-ordningerne, med den kommende Social –og Handicapordfører og med den kommende Socialminister, at handicaphjælperne kan få ordnede løn –og arbejdsforhold, uden at det forringer BPA-brugernes rettighed til et selvstændigt liv – hvor brugernes personlig individualitet er i centrum.

Dette indlæg er skrevet d. 1. juni 2015.

Opdateret d. 11. november 2016.