Covid-19 kan blive til en socialpolitisk krise

"Jeg må gøre opmærksom på, hvis der er noget, som kendetegner solidaritet i Danmark, vil det være, at vi løfter i flok, derpå må vi i fællesskab tage hånd om de økonomiske udfordringer."

Overordnet ser jeg, at det er et tjenligt formål, at regeringen tager initiativer til at støtte de private virksomheder i en sådan en exceptionel situation, (som Coronavirussen har medført), fordi de erhvervsdrivende er dem, der holder samfundsøkonomien i gang. 


Imidlertid giver de nævnte tiltag mig anledning til at dele min bekymring, omkring at de socialt udsatte grupper i vores danske samfund atter må holde for, da de er ikke-nytteværdige borgere.

Der er d. 15. marts 2020 indgået en midlertidig aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en hjælpepakke med milliardstøtte til mellemstore og store private virksomheder.

Trepartsaftalen indeholder, at regeringen indfører en ordning om lønkompensation på 75 procent til fastansatte medarbejdere og 90 procent til timelønnet medarbejdere i de private virksomheder, som har virkning fra d. 9. marts til d. 9. juni 2020.


Yderligere har regeringen ikke sat et 

økonomisk loft på, hvor mange af de større

kompensation vedrørende aflyste rejser, lempelse af adgang til dagpenge og sygedagpenge, som har virkning fra d. 9. marts til d. 9. juni 2020, og elever og studerende på ungdomsuddannelserne, der risikerer at miste deres studiejob som følge af Covid-19 krisen, får ret til for at optage ekstra SU-lån op til 6388 kroner pr måned i perioden marts og april 2020 udover det almindelige SU-lån. Dette er blot nogle af initiativerne, som folketingspolitikerne er blevet enige om i hjælpepakken og har afsat omkring 100 milliarder kroner til.


Jeg må gøre opmærksom på, hvis der er noget, som kendetegner solidaritet i Danmark, vil det være, at vi løfter i flok, derpå må vi i fællesskab tage hånd om de økonomiske udfordringer, der er ved en krise, således det ikke kun er de socialt udsatte, som står for skud - med mindre at der kalkuleres med et bestemt antal af ofre af Coronavirussen i de svageste grupper, som kan udligne statens udgifter til virksomheder - det er naturligvis kun min bekymring. 

virksomheder der kan opnå lønkompensation.


Derudover udmelder de ledende politikere på Christiansborg, at der vil blive udarbejdet flere initiativer og tiltag om økonomisk hjælp til virksomhederne i en periode efter den verdensomspændende pandemi af Corona, til at virksomhedernes økonomi er stabiliseret.

Ydermere er regeringen parate til at støtte med et trecifret milliardbeløb, hvis det bliver nødvendigt for at bære erhvervslivet og Danmark gennem Coronakrisen.


I forbindelse med forhandlinger om den nyeste hjælpepakke, har flere partier yderligere forslået en statslig hjælpefond på 300 milliarder kroner, dog er der ikke 

Ligeledes har regeringen fremlagt, at de vil tage initiativ til at finde en økonomisk håndsrækning til de små- og enkeltmandsvirksomheder.

indgået en aftale endnu om dette forslag.

Indtil nu er statens tilskud, garanter og øvrige likviditet nået op i 287 milliarder kroner for at undgå størst mulig økonomisk skade for de private virksomheder.

Jeg håber oprigtigt, at folketingspolitikerne også vil kompensere og investere i de medarbejdere, der er ansat på arbejdspladser, hvor de udfører et uundværligt og akut arbejde for vores svageste borgere, på lige fod som de store erhvervsdrivende, der er mere 

Regeringen og de øvrige partier har d. 19.marts 2020 udarbejdet en hjælpepakke, som udgør en kompensation og en håndsrækning til de små selvstændige erhvervsdrivende, statsgaranterede låneordninger for små- og mellemstore virksomheder forhøjes, rejsegarantifondens afstives med statslig garanti for at hjælpe rejseselskaberne, at fondens formål udvides, således den yder

indflydelsesrig på samfundets økonomi.


Desuden ser jeg, at det er nødvendigt, at politikerne investere i de socialt udsatte grupper i det danske samfund, således at de ikke-nytteværdige borgere ikke nedprioriteres gang på gang.


Opdateret d. 24. marts 2020.