Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af min personlig handicaphjælper, Ken Gersby.

Opdateret: d. 17. oktober 2016.

Din støtte gør en forskel.

Jeg er en ildsjæl, som brænder for Socialpolitik.


I forbindelse med mit mange årige arbejde indenfor det sociale område, står det klart for mig, at vores svageste, udsatte og ældre borgere i det danske samfund har fået meget ringere vilkår og deres retssikkerhed er nærmest lig nul, i takt med neoliberalismens indpas i de seneste årtier, hvor Social-, sundheds- og ældreområdet har måtte gennemgå store reformeringer, fordi skattelettelse for vores rigeste medborgere og økonomisk vækst har været og stadig er øverst på den politiske dagsorden.


Konsekvensen af dette, er, at solidariteten i samfundet desværre har lidt et gevaldig knæk, derfor ser jeg, at de svageste borgere har fået nogle ikke gunstige kår at leve under, hvorpå de også behøver mere støtte og hjælp til at få den sociale indsats, som er en nødvendighed for dem, således disse borgere kan have en tålelig tilværelse.

Vedrørende min konsulentbistand, vejleder og hjælper jeg bl.a. de mest udsatte grupper af borgere i det danske samfund.


Mit konsulentarbejde vil bl.a. være at have en støttende og vejledende funktion for pårørende til handicappede personer og brugere i at tackle udfordringerne i hverdagen, samt at jeg rådgiver borgere i, hvordan de udarbejder ansøgninger og klager bl.a. indenfor hjælpemidler, BPA-hjælperordningen og institutionsområdet m.m.


Endvidere yder jeg en vejledende støtte til udsatte familier, som er i en tvangsfjernelses- eller tvangsadoptionssag af deres barn/børn og rådgivning til familier, når deres barn/børn er blevet anbragt uden for hjemmet eller tvangsadopteret.


Dette arbejde er ulønnet, da denne gruppe af borgere oftest ikke har økonomiske ressourcer til at honorere ydelsen.


Derudover har jeg samarbejde med MF’ere omkring sociallovgivningen, sådan at jeg har mulighed for at forbedre forholdene for borgerne, som har behov for hjælp.


Hvis du mener, at min hjemmeside og min konsulentbistand er et godt koncept, kan du støtte ved at donere nedenfor, således kan jeg hjælpe flere af de udsatte borgere i samfundet.

 Regler angående kommunernes

handle- og betalingsansvar.

I forbindelse med min vejledende

konsulentbistand, har jeg fået et spørgsmål fra

en handicappet borger omkring flytning, som jeg

besvarer i det nedenstående videoindslag.

 Jeg vil gerne sige tusind tak til Antonio Medone for hjælpen

med optagelsen af videoen d. 3. september 2017.

Støt via PayPal.

eller via bankoverførsel:


Reg. 2650.

Konto nr. 6285 237 902.

Opdateret d. 8. september 2017.