Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mine erhvervsmæssige kvalifikationer.

  • Mine uddannelser og interesseområder inden for det humanistiske, pædagogiske og socialpolitiske felt.

  • Min konsulentbistand omkring emnet "brugerindflydelse på eget liv" ved Formidlingscenter Øst, har min ydelse været, at jeg observere forholdet mellem brugere og personalet på døgninstitutioner for udviklingshæmmede borgere, hvorefter jeg har vejledt og har holdt foredrag for personale, studerende på pædagogseminarier, på SOSU-skoler samt på konferencer for politikere.Yderligere er der blevet udarbejdet resultatrapporter til Socialministeriet.

  • Mine foredrag vedrørende forskellige kommunikationshjælpemidler til fysisk- og multihandicappede.

  • Mine foredrag omkring seksualitet og handicappede, som jeg har afholdt fortrinsvis for udviklingshæmmede brugere på væresteder.

  • Mine foredrag for folkeskoleklasser om, hvordan det er at have et fysisk handicap.

Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af min personlig handicaphjælper, Kaspar Møller Pedersen.

Opdateret: d. 12. april 2015.

  • Mit forhenværende foreningsarbejde i forbindelse med Spastikerforeningen og ved et samarbejde med SL. omkring et pilotprojekt, som hedder: "Det ka' nytte".

  • Mit samarbejde med MF'ere og ministre i forbindelse med samråd og høringer om reformering af Serviceloven på det sociale område, indenfor tvangsfjernelser/tvangsadoptioner af børn, BPA-handicaphjælperordningen samt ændring af lov om social service efter voksenbestemmelserne.

  • Min ansættelse som kommunikationskonsulent hos bruger- og handicaphjælper firmaet "Din hjælperordning", DHO, hvor jeg udarbejder PR materiale m.m.

  • Mit administrative arbejde og den daglige drift ift. min BPA- hjælperordning, hvor jeg har fungeret, som arbejdsgiver og nu som arbejdsleder for mine ansatte.

Opdateret d. 21. juli 2016.