Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Artiklen ” EU og konkurrencestat kontra kvalitet i hjemmeplejen”

Europa-Parlamentsmedlemmet, Rina Ronja Kari er kommet med en forespørgsel, om jeg har mulighed for at samarbejde omkring, hvilke konsekvenser EU’s højt prioriteret tiltag om privatisering og udlicitering indenfor de offentlige opgaver har for borgerne i kvaliteten af ydelserne samt for medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

Fotograf: Ken Gersby.

Opdateret d. 18. november 2018.

Jeg har affattet en artikel, hvor mit udgangspunkt er, at borgernes kvalitet i hjemmeplejen er blevet væsentlig forringet med EU’s politikker vedrørende privatiseringerne af tjenesteydelsesvirksomhederne samt udbudsreglerne. Dette har medført massevis konkurser af private hjemmeplejefirmaer i Danmark, hvormed borgere i flere uger ikke har fået den pleje og hjælp, som de er blevet visiteret til. Hvilket har betydet, at kommunerne har måttet oprette et akutberedskab, for at borgerne har kunnet få pleje og hjælp, som sandsynligvis har kostet ekstra i den sidste ende. De private hjemmeplejefirmaers konkurser har yderligere haft den omkostning, at medarbejderne har mistet deres indtægtsgrundlag.


Du/I kan læse min artikel ” EU og konkurrencestat kontra kvalitet i hjemmeplejen” som er blevet uploadet på Folkebevægelsens mod EU website d. 24. november 2018 på linket:


http://www.folkebevaegelsen.dk/debat-eu-og-konkurrencestat-kontra-kvalitet-i-hjemmeplejen/.

Opdateret d. 8. december 2018.