Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af min personlig handicaphjælper, Ken Gersby.

Opdateret: d. 7. januar 2018.

Godt nyt år 2018.

Nu er vi kommet ind i det nye og spæde år 2018, og der er nye målsætninger og spændende projekter på tegnebrættet i forbindelse med mit vejledende konsulentvirke på min ”DET BATTER” site og udenfor cyberspace.


Jeg har f.eks. udarbejdet et kontroversielt foredrag, der omhandler emnet aktiv dødshjælp, som jeg ser, er meget relevant at debattere, da Sundhedsministeriet har fremsat et lovforslag i november 2017 om et Behandlingstestamente, som skal erstatte den nuværende Lov om Livstestamente.


Ét af regeringens mål er, at enhver borger får en værdig afslutning på livet, hvor patienten kan frasige sig behandling, når personen oplever livet og behandlingen som uværdige.

Det er en udvidelse af det nuværende begreb passiv dødshjælp, hvor tilkendegivelser i livstestamentet kun er bindende for uafvendeligt døende patienters ønsker om fravalg af livsforlængende behandling.


Det vil betyde, at enhver patient uanset diagnose og forventet levetid får mulighed for at forvalte sin selvbestemmelsesret til at fravælge sundhedsfaglig behandling; at en behandling indledes og fortsættelse af en igangværende behandling.

Regeringens målsætning er, at forslaget vil blive vedtaget og træde i kraft ved lov i 2019.


Jeg ser, at dette lovforslag er en forløber til at indføre aktiv dødshjælp i Danmark.


I kan forhåbentlig til foråret deltage i et spændende og vigtigt foredrag om aktiv dødshjælp med Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing og mig, som jeg har lagt et stort arbejde i at forberede og arrangere, hvorpå det er grunden til, at I ikke har hørt fra mig i et stykke tid på min website.


Jeg kan oplyse, at jeg har arrangeret et planlægningsmøde d. 16. januar 2018 med Andreas Rudkjøbing, som jeg ser frem til og glæder mig meget til.

Et konstruktivt og livsbekræftende formøde i Lægeforeningen.

I mit sidste indlæg informerede jeg om, at jeg skulle til et formøde med Lægeforeningens Formand, Andreas Rudkjøbing.


Dette møde fandt sted d. 16. januar 2018 i Lægeforeningen, som har haft til huse i palæet Domus Medica siden 1948, der i dag ligger centralt placeret på Østerbro i København i forhold til den gang palæet blev opført, var beliggenheden i den ydre del af byen med mange åbne grønne og smukke arealer.


Palæet er oprindeligt et bestillingsarbejde fra den adelige baron Joseph de Plessen, som flyttede ind i det store palæ sammen med sin familie i 1906.

Denne bygning er et imponerende syn.

Mødet blev indledt med, at jeg fik en kort introduktion i, hvad der er Lægeforeningens politik, og hvilke områder de arbejder med indenfor Sundhedsvæsnet. Det var nogle oprigtige spændende og inspirerende informationer.

Derefter havde vi en konstruktiv dialog om indholdet i udkastet til foredraget omkring aktiv dødshjælp, og hvilke emner der skal lægges mere vægt på end andre temaer, således at dét budskab, som vi gerne have sat fokus på, kommer skarpere ud til publikum.

Yderligere drøftede vi, hvilken målgruppe foredraget vil repræsentere sig til og hvor vi kan afholde oplægget.

Vi er blevet enige om, at jeg kontakter forskellige foreninger for at forespørge, om de har nogle relevante arrangementer, hvor Andreas Rudkjøbing og jeg kan komme som oplægsholdere vedrørende aktiv dødshjælp.


Således har jeg nogle tidskrævende men spændende opgaver foran mig, da jeg skal justere foredragets indhold samt at henvende mig til forskellige foreninger.

Dette arbejde glæder jeg mig rigtig meget til.

Specialkonsulent, Jeppe Berggreen Høj har opfordret mig til at udforme et debatindlæg i Kristelig Dagblad, omkring at personer med handicap og senskadefølger godt kan have en livskvalitativ og berigende tilværelse trods individets udfordringer. Sådan at udenforstående, sundhedspersonale og kommunemedarbejdere kan få et indblik i, at et menneske udmærket kan have et indholdsrigt og positivt liv skønt

et handicap eller en senskade, hvis personen får den rigtige støtte og hjælp.

Desuden kan fokuseringen på emnet være en inspirationskilde for den handicappet eller det senskadet individ og pårørende til at opbygge en accept af deres nye situation og finde ud af, at personen godt kan få et liv kvalitet og indhold med den rette ”aktiv livshjælp”.


Det er et af emnerne, som Andreas

Rudkjøbing og jeg vil sætte fokus på i vores foredrag vedrørende aktiv dødshjælp.

Af: Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing og Anna Medone. Taget via praktisk hjælp af min personlig handicaphjælper, Jeannie Von Appen.

Opdateret: d. 16. januar 2018.

Af: Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing og Anna Medone. Opdateret: d. 16. januar 2018.

Ved mødes slutning gav jeg Andreas Rudkjøbing et tilbud om at indlede et samarbejde med ham i forhold til andre projekter indenfor Sundhedsvæsnet, som han absolut er positiv stemt over for.


Konklusionen på det konstruktive og livsbekræftende møde er, at der er nogle store muligheder på spændende projekter i fremtiden, som jeg glæder mig til, at ”DET BATTER” ~ at sætte fokus….. kan bidrage til og være en del af.

Opdateret d. 20. januar 2018.