Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jeg tilbyder vejledning, undervisning og foredrag.

Jeg tilbyder vejledning, undervisning og foredrag i forbindelse med min konsulentbistand på det sociale områder, fra

det overordnede lovgivningsmæssige plan til fagpersonen på det praktiske felt.

Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af min personlig handicaphjælper, Kaspar Møller Pedersen.

Opdateret: d. 11. april 2015.

Vejledning, undervisning og foredrag til:

  • Studerende og personale på uddannelsessteder, kommuner, døgninstitutioner og i private hjem.

  • Folketingsmedlemmer og faglige organisationer, som har berøring med social- og sundhedsområdet.

  • Pårørende til handicappede personer og brugere i at tackle udfordringerne i hverdagen og rådgivning omkring at udarbejde ansøgninger og klager bl.a. indenfor hjælpemidler, BPA-hjælperordningen og institutionsområdet m.m.

  • Udsatte familier, som er i en tvangsfjernelses- eller tvangsadoptionssag af deres barn/børn og en vejledende funktion til familier, når deres barn/børn er blevet anbragt uden for hjemmet eller tvangsadopteret.

Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af min personlig handicaphjælper, Kaspar Møller Pedersen.

Opdateret: d. 11. april 2015.

Hvordan jeg kan tilbyde min vejledning, undervisning og foredrag.

  • Spørgsmål og svar kan foregå via beskedboksen nedenfor.

  • Vejledning kan ske på min bopæl.

  • Det kan også aftales, at jeg kommer til dig/jer og giver bistand.

  • Undervisning og foredrag kan blive afholdt hos jer.

Opdateret d. 26. juli 2016.

Du/I er også meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger via beskedboksen, hvorefter jeg vender tilbage hurtigst muligt.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tak for jeres henvendelse. Jeg svarer hurtigst muligt tilbage. - Fortsat god dag. Med venlig hilsen Konsulent, Anna Medone.