Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hvem er jeg?

Jeg hedder Anna Medone og er 47 år og har en datter på 17 år. Jeg har Cerebral Parese i svær grad og jeg har intet verbalt sprog, imidlertid kommunikerer jeg via en bogstavstavle og en talende computer.


Jeg har haft hjælperordning i en lang årrække, hvor jeg selv har været arbejdsgiver, derefter har jeg indgået et samarbejde omkring min BPA-hjælperordning med et bruger- og hjælperfirma, hvor jeg har været ansat som kommunikationsmedarbejder siden 2015.

Vedrørende mine uddannelser.

Jeg har flere forskellige uddannelser - bl.a. pædagogisk grundkursus, som har kvalificeret mig til kunne holde foredrag og undervise faggrupper, der arbejder med vores svageste borgere inden for social- og sundhedssektoren.


Endvidere har jeg uddannet mig inden for det mere alternative felt, jeg har bl.a. læst psykologi.

Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af min personlig handicaphjælper, Jeannie Von Appen.

Opdateret: d. 12. april 2018.

Omkring hvad jeg har lavet.

Jeg har været tilknyttet Formidlingscentret Øst som formidlingskonsulent, hvor jeg har observeret forholdene på døgninstitutioner for udviklingshæmmede borgere. På baggrund af mine observationer har jeg holdt foredrag for personalet, pædagogstuderende, SOSU assistenter og politikere, om hvad der har været godt på institutionerne og hvilke områder, der kan udvikles samt på hvilken måde.

Jeg har udarbejdet rapporter til Socialministeriet vedrørende forholdene for borgerne på institutionerne.


Yderligere har jeg holdt foredrag om forskellige kommunikationshjælpemidler, hvordan det er at have et fysisk handicap samt handicap og seksualitet.


Jeg har været aktiv i foreningsarbejde, hvor jeg har haft posten som næstformand i Spastikerforeningen.


Derudover har jeg haft samarbejde med MF'ere og ministre i forbindelse med samråd og høringer om reformering af det sociale område indenfor tvangsfjernelser/tvangsadoptioner af børn, BPA-handicaphjælperordningen og andre reformer af Serviceloven efter voksenbestemmelserne.

Jeg er en socialpolitisk ildsjæl.

Summen af mine uddannelser, arbejde og mine erfaringer med de sociale myndigheder har været med til at udvikle mit helhedsorienterede livssyn, som gør det magtpåliggende for mig at gå ind i socialpolitik på et seriøst niveau.


Mine forcer i et politisk arbejde er, at jeg har lovgivningen på handicapområdet og tvangsfjernelsesområdet af børn tæt inde på livet, da jeg selv er fysisk handicappet og har været gennem en tvangsfjernelsessag af min datter.


Jeg er en ildsjæl indenfor det sociale område og har en særlig indsigt i, hvilke love og paragraffer i lovgivningen, som kan give en borger mulighed for at få en ydelse eller støtte, således at personens livsvilkår kan blive lettet bedst muligt.

Imidlertid har jeg også et indgående kendskab til, hvilke udfordringer og problematikker der kan være, når dele af lovgivningen ikke fungerer i praksis, samtidig med at jeg har det juridiske perspektiv med i mit arbejde.


Med mit store engagement, erfaringer og viden indenfor socialpolitik, vil jeg kunne bidrage med ny og anderledes viden samt at være med til at videreudvikle lovgivningen, sådan at de svageste borgeres vilkår og retssikkerhed bliver vægtet højt, skønt reformer og stramninger er den herskende faktor på området.

Opdateret d. 20. maj 2019.