Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Et visitationsbesøg i BPA-hjælperordningens regi kan få katastrofale konsekvenser for en borger.

Kommuner er meget sparevillige i disse tider, og hjælperordninger som i dag benævnes BPA (borgerstyret personlig assistance) skal evalueres og visiteres løbende.

Det er logisk, at jo mere der visiteres og kontrolleres, selv for mennesker, hvis handicap aldrig kan ændre omfang, jo større chance er der for at finde de hårfine detaljer, som i en spareivrig kommunes optik og tilgang til borgeren, kan begrunde en fratagelse af hjælpertimer henholdsvis om aftenen eller natten.

I aften -og nattetimerne er lønnen højest, dermed kan borgeren med vidtgående fysisk handicap henvises til fastlagte sengetider og et par korte hjemmeplejebesøg, indtil en BPA-handicaphjælper møder på vagt i dagtimerne.

En voksen person, som har haft 24 timers BPA dækning i mange år, kan se sig påtvunget en livsform, jeg vil betegne som institutionaliseret, fra det tidspunkt sengetiden finder sted, til det tidspunkt BPA-handicaphjælperen vender tilbage, ud fra et kommunalt besparelsestiltag der er det egentlige mål, som er skjult under en aura af faglighed, der udadtil siger, at hjælpen bør udmåles på "den bedst mulige måde".

Hvad ordene ”bedst mulig” betyder i realiteten er spørgsmålet…?

Den tidligere formand for KL, Thomas Adelskov har en foretrukken vending til at formulere kommunernes tilgang til at bevilge eller fratage timer i BPA-hjælperordninger, som er udmåling af "nødvendig hjælp" ud fra en såkaldt "faglig vurdering".

Som afrunding vil jeg gerne delagtiggøre jer i, at jeg har modtaget et skema forud for

et visitationsbesøg i 2014, som jeg har skullet udfylde vedrørende mit aktivitetsniveau per time, uge og måned, samt hvilken hjælp jeg har brug for under disse aktiviteter uden for hjemmet.

Jeg ser, at det grænser til diskrimination af den personlig frihed, da andre borgere, som ikke er underlagt en offentlig ydelse, ikke skal dokumentere deres færden til punkt og prikke.

Opdateret d. 24. november 2016.