Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mit samarbejde med Rina Ronja Kari,

EU-parlamentsmedlem for Folkebevægelsen mod EU.

Årsagen til, at I ikke har hørt fra mig siden maj 2018, er blandt andet, fordi jeg har fået et samarbejde op at stå med Rina Ronja Kari, EU-parlamentsmedlem for Folkebevægelsen mod EU.

Jeg har skrevet en artikel om privatisering og udlicitering på social og sundhedsområdet - med fokus på hjemmeplejen.

Fredag, d. 28. september 2018 har jeg været til møde i København med Rina Ronja Kari og hendes medarbejder Ditte Marie Gyldenberg Ovesen.

Rina ønsker et større samarbejde med mig vedrørende EU’s "Sociale "Søjle" og Finanspagtens betydning for handicap -og sundhedsområdet.


Hertil skal jeg skrive artikler, holde foredrag og udforme en beskrivelse af EU’s ”Sociale Søjle”, som medlemmerne af Folkebevægelsen kan tage med til en konference i Bella Centret, hvor ”International Labour Organization” (ILO) vil fremlægge en ”Social Protokol”.


Hvormed jeg har måttet omprioritere nogle af mine projekter, derfor må et andet vigtigt emne som mit foredrag vedrørende aktiv dødshjælp desværre må udskydes i en periode, skønt at jeg nævnt i indlægget på websitet angående aktiv dødshjælp, at jeg forhåbentligt kunne afholde oplægget i foråret 2018.

Jeg oplever både Rina Ronja og Ditte Marie som meget positive og imødekommende i forhold til et samarbejde m.m.

Opdateret d. 3. oktober 2018.