Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Mine personlige kvalifikationer.

  •  Jeg er meget seriøst omkring mit arbejde, hvor jeg kombinerer professionalisme, idealistisk tankegang og personlige erfaringer. Jeg bruger min viden qua mine uddannelser, egne erfaringer med offentlige myndigheder og personlige oplevelser, ved at være handicappet i det integreret samfund kontra specialtilbud for personer med individuelle behov.

  • Med udgangspunkt i observationer, samtaler, og lovgivning på feltet, bidrager jeg med kvalificeret konsulentbistand i form af vejledning, støtte og foredrag for faggrupper inden for bl.a. ministerier, faglige organisationer, arbejdsgiverforeninger og forskningsinstitutter.
  • Mine kvalifikationer på feltet gør, at jeg arbejder målrettet, effektivt og går ikke på kompromis, da mit engagement er meget stort og min forberedelse er på et højt niveau.
    Jeg vil karakterisere mig selv som en ildsjæl og en anderledes samarbejdspartner, der kan se og dreje emnerne på det sociale område i 180 graders vinkel.

  • Jeg har en positiv tilgang til mit arbejde og kan anlægge en humoristisk tilgang til emnerne, hvor jeg bruger humor til at fremme forståelse for mine interpellanter. 

Af: Anna Medone, via praktisk hjælp af Nina Medone.

Opdateret d. 25. april 2015.

Opdateret d. 21. juli 2016.