Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Af Maxim Gaigul/shutterstock.com.

Opdateret d. 19. maj 2017.

Hvad er psykiatri?

I det psykiatriske regi bliver der skelnet mellem tre forskellige begreber at arbejde indenfor med de repræsentative patienter og klienter/brugere.

Definition på de tre begreber indenfor psykiatrien.

Hospitalspsykiatri: Personalets opgave er her at tilbyde undersøgelse, diagnosticering

og behandling ved de sindslidendes indlæggelse.

Denne form for psykiatri hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og bliver

udført i regionalt regi i henhold til bl.a. Psykiatriloven.

Distriktspsykiatri: Behandlingen er tværfaglig, er tilknyttet til hospitalspsykiatrien og foregår ambulant i patientens nærmiljø

enten i hjemmet eller i hospitalspsykiatrien, når der ikke er behov for indlæggelse, således at den sindslidende person kan få en større

integration i sit lokalsamfund.

Socialpsykiatri: Indsatsen tager udgangspunkt i alt det, der forekommer, når en sindslidende bliver udskrevet fra indlæggelse i

psykiatrien til rehabilitering i at kunne klare sig i hverdagen.

Støtten til den sindslidende qua Socialpsykiatrien omfatter alle modeller af sociale tilbud.

Det kan f.eks. være botilbud, væresteder, støtte- kontaktordninger samt beskæftigelse.

Socialpsykiatri hører ind under Socialministeriet og udførelsen af denne er i et regionalt -og kommunalt regi i henhold til Serviceloven og

Aktivloven mfl.

Min konklusion er, at vi bliver nødt til at værne om denne adskillelse mellem den sundhedsfaglige hospitalspsykiatri og den socialfaglige socialpsykiatri - en adskillelse - som langtfra alle andre lande praktiserer.

Socialpsykiatrien handler om menneskers udvikling og ikke diagnoser, som skal behandles.

Opdateret d. 1. december 2016.