Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Udvikling eller afvikling?

Der skal være en høring om BPA-ordningen i social- og indenrigsudvalget d. 26. april 2016, hvor repræsentanterne for KL, Dansk Erhverv, FOA og Muskelsvindfonden er oplægsholdere.

I min optik har Dansk Erhverv og FOA interesse i at varetage erhvervsformål og KL at varetage økonomiske interesser / besparelser. Muskelsvindfonden vil således repræsentere brugerne.

Som jeg ser det, vil Muskelsvindfonden være fortaler for, at BPA-ordningen ikke forringes, dog er mange brugere med muskelsvind afhængige af respiratorhjælp og er delvis dækket af sundhedsloven.

Når jeg ser, at området bliver italesat i en sundhedsoptik, er min bekymring at handicap og BPA-ordningen bliver et sundhedsområde i stedet for et socialområde, hvor det drejer sig om at hjælpe og assistere borgere i det liv, borgeren/brugeren ønsker.

Det ville svare til, at sygeplejersker og SOSU ansatte varetager jobbene i BPA-ordningerne. Det kan frygtes, at det vil medføre en katastrofe for de brugere, som ikke har et omfattende plejebehov, men til gengæld har behov for praktisk hjælp i en aktiv tilværelse med f.eks. samfundsdeltagelse, job, familie og børn. 

Frygten består i, at denne høring er et led i den institutionaliserings tendens, som har præget området de sidste 20 år, siden FOA i 1995/96 begyndte at presse på for en overenskomst på området.

Jeg vil følge udviklingen tæt og gå aktivt ind i en konstruktiv debat.

Dette indlæg er skrevet d. 18. april 2016. Opdateret d. 26. november 2016.