Udvikling eller afvikling?

Der skal være en høring om BPA-ordningen i social- og indenrigsudvalget d. 26. april 2016, hvor repræsentanterne for KL, Dansk Erhverv, FOA og Muskelsvindfonden er oplægsholdere.

I min optik har Dansk Erhverv og FOA interesse i at varetage erhvervsformål og KL at varetage økonomiske interesser / besparelser. Muskelsvindfonden vil således repræsentere brugerne.

Som jeg ser det, vil Muskelsvindfonden være fortaler for, at BPA-ordningen ikke forringes, dog er mange brugere med muskelsvind afhængige af respiratorhjælp og er delvis dækket af sundhedsloven.

Når jeg ser, at området bliver italesat i en sundhedsoptik, er min bekymring at handicap og BPA-ordningen bliver et sundhedsområde i stedet for et socialområde, hvor det drejer sig om at hjælpe og assistere borgere i det liv, borgeren/brugeren ønsker.

Det ville svare til, at sygeplejersker og SOSU ansatte varetager jobbene i BPA-ordningerne. Det kan frygtes, at det vil medføre en katastrofe for de brugere, som ikke har et omfattende plejebehov, men til gengæld har behov for praktisk hjælp i en aktiv tilværelse med f.eks. samfundsdeltagelse, job, familie og børn. 

Frygten består i, at denne høring er et led i den institutionaliserings tendens, som har præget området de sidste 20 år, siden FOA i 1995/96 begyndte at presse på for en overenskomst på området.

Jeg vil følge udviklingen tæt og gå aktivt ind i en konstruktiv debat.

Dette indlæg er skrevet d. 18. april 2016. Opdateret d. 26. november 2016.